The Dubrovnik Public Library has been an essential provider of educational programs, workshops  and resources. From Croatian language and English classes and technology training to storytimes, STEAM workshops and longlife learning we give the tools for success.


22

February 2024

29

February 2024
Počinje: 29.02. / 7:00 PM Završava: 29.02. / 8:00 PM

Književni susret s Kristianom Novakom

Književni susret s Kristianom Novakom, književnikom i jezikoslovcem, održat će se 29. veljače u 19 sati u čitaonici Narodne knjižnice Grad.

S autorom romana ObješeniČrna mati zemla i Ciganin, ali najljepši, razgovarat ćemo o književnosti i jeziku te predstaviti njegov novi roman Slučaj vlastite pogibelji.

Prije ovoga susreta, također u čitaonici Narodne knjižnice Grad, Kristian Novak održat će radionicu za srednjoškolce - dio projekta Biblioterapije kojega provodi Pomorska i tehnička škola Dubrovnik pod voditeljstvom Mariele Marković, prof. hrv. jezika i književnosti. Radionica je organizirana za učenike Pomorske škole i za zainteresirane učenike ostalih dubrovačkih srednjih škola.

 

Dr. sc. Kristian Novak,  završio je diplomski dvopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti i njemačkoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Diplomirao je 2005. godine obranivši rad pod naslovom „Njemačko-hrvatski code-switching u drami 'Gospoda Glembajevi' Miroslava Krleže“. Godine 2007. upisao je Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Doktorski rad pod naslovom „Rekonstrukcija jezičnih biografija pripadnika ilirskoga pokreta. Prilog povijesnoj sociolingvistici hrvatsko-njemačkih jezičnih dodira“ obranio je u ožujku 2011. godine. Tijekom diplomskog i poslijediplomskog studija (1998. – 2009.) bio je kategorizirani vrhunski sportaš Hrvatskoga olimpijskog odbora i standardni reprezentativac Republike Hrvatske u karateu te osvajač niza svjetskih i europskih odličja u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.
Kristian Novak zaposlio se 2005. godine na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak na projektu „Hrvatsko-njemački jezični dodiri“ pod vodstvom prof. dr. Zrinjke Glovacki-Bernardi. Od 2005. do 2012. godine sudjelovao je u lingvističkim istraživanjima i izvođenju nastave na kolegijima Katedre za njemački jezik. Godine 2011., nakon obrane doktorata, pristupnik napreduje u suradničko zvanje viši asistent. U siječnju 2012. godine prekida radni odnos na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te se zapošljava kao viši asistent na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci.
Sudjelovao je na desetak međunarodnih znanstvenih konferencija i objavio dvadesetak stručnih i znanstvenih konferencija (v. Prilog). Boravio je na Freie Universität u Berlinu u dva navrata po mjesec dana, u studenom i prosincu 2007. godine, te u rujnu 2010. godine. Na tim je istraživačkim boravcima proučavao suvremene jezikoslovne trendove u Njemačkoj te se s nekima od vodećih njemačkih jezikoslovnih stručnjaka (prof. em. Ulrich Ammon) savjetovao oko istraživačkih okvira sociolingvističkih istraživanja.  
Primarna područja njegova znanstvenoga interesa jesu dodirno jezikoslovlje, višejezičnost i sociolingvistika, a u užem smislu istraživanje hrvatsko-njemačkih jezičnih dodira i njihovih sociolingvističkih i sistemskolingvističkih aspekata. Posebnu pozornost posvetio je proučavanju višejezičnosti za vrijeme ilirskoga pokreta te jezičnopolitičkih i jezičnobiografskih aspekata standardizacije hrvatskoga jezika u 19. stoljeću. U istraživačkom je radu implementirao i metode kritičke analize diskursa. Bilancu svojega dugogodišnjega istraživanja razdoblja ilirskoga pokreta objavio je u opsežnoj studiji Višejezičnost i kolektivni ideniteti iliraca (2012), u izdanju izdavačke kuće Srednja Europa i Filozofskoga Fakulteta u Rijeci.
Dugogodišnji je član uredništva znanstvenoga časopisa Suvremena lingvistika, a od 2012. godine obnaša dužnost tehničkog urednika. Objavio je romane: Obješeni, Čakovec: Insula, 2005., Črna mati zemla, Zagreb: Algoritam, 2013., Ciganin, ali najljepši, Zagreb: OceanMore, 2016. te Slučaj vlastite pogibelji, Zagreb: Ocean more, 2023.

Autor fotografije Kristiana Novaka: Robert Gojević

Objavljeno: 2/22/2024