The Dubrovnik Public Library has been an essential provider of educational programs, workshops  and resources. From Croatian language and English classes and technology training to storytimes, STEAM workshops and longlife learning we give the tools for success.


6

December 2022

10

December 2022
Počinje: 10.12. / 6:00 PM Završava: 10.12. / 7:00 PM

Predavanje dr. sc. Vinicija Lupisa povodom obljetnice rođenja Miha Pracata

Povodom obljetnice rođenja Miha Pracata, dr. sc. Vinicije B. Lupis, znanstveni savjetnik i voditelj Područnog centra Dubrovnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar,  održat će predavanje u subotu, 10. prosinca 2022. u Čitaonici Narodne knjižnice Grad s početkom u 18 sati. 

Pred petnaest godina, točnije 2007. godine obilježena je 400-godišnjica smrti Miha Pracata (rođen oko 1528. godine na Lopudu – umro u Dubrovniku 20. VII. 1607.), najvećeg dubrovačkog dobrotvora u povijesti Dubrovnika, čijom se zakladom  sve do II. svjetskog rata potpomagala udaja dubrovačkih pučanki.  Također i ove godine prisjećamo se jedne od najznačajnijih osobnosti dubrovačke i hrvatske povijesti pomorstva. Bio je to čovjek renesansnog Dubrovnika, čiji najveći spomenici nisu bili palače i umjetnine, već nematerijalno bogatstvo promišljenih zaklada, a veličina se izražavala u karitativnom i humanitarnom potpomaganju — stvaranja osnova suvremenog društva socijalne osjetljivosti za bližnjeg i potrebne. 

Pracatovo mjesto posebno je važno u organizaciji trgovačko–bankarskog poslovanja. Trgujući tkaninama, žitom, uljem, vunom, kožom i kolonijalnom robom, održavao je veze s Turskom i sa zapadnom Europom i s talijanskim gradovima. S druge strane, svoj kapital ulagao je u različite trgovačko–bankarske kompanije u inozemstvu, u prvom redu u Genovi, Rimu i Napulju. Imovina koju je Pracat ostavio Republici bila je znatna. Dio svog golemog bogatstva oporučno je ostavio u različite humanitarne svrhe (za bolnice i bratovštine za pomaganje siromaha), u prvom redu kao fond iz kojeg će se isplaćivati otkupnine za one građane Dubrovačke Republike koji padnu u piratsko zarobljeništvo. Miho Pracat je postao simbol idealnog dubrovačkog građana, odanog i vjernog domovini, koji sva svoja zemaljska dobra ostavlja zajednici za njezin društveni boljitak.

Vinicije B. Lupis diplomirao je 1992. na dvopredmetnom studiju povijesti i arheologije u Zadru, a drugi put je, također u Zadru, diplomirao 1995. na studiju povijesti i teorije umjetnosti. Magistrirao je 1998. s temom Liturgijsko srebro Stona do 1600. godine, a doktorirao je 2004. u Zadru s temom Moćnik dubrovačke prvostolnice.Od 2007. radi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, a od 2008. voditelj je Područnog centra Dubrovnik toga instituta.Aktivni je član Predsjedništva Matice hrvatske-ogranak Dubrovnik, Velikog vijeća Društva prijatelja dubrovačke starine, Hrvatskoga arheološkog društva, Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Hrvatskoga mariološkog instituta, Odbora za kulturu Hrvatsko-austrijskog društva Dubrovnik, Hrvatsko-armenskog društva u Dubrovniku i Društva hrvatskih književnika.

 

Objavljeno: 12/6/2022