Izbornik

O knjižnici

Narodna knjižnica Grad (NKG) je suvremeno organizirana narodna knjižnica, koja je uz svoju primarnu djelatnost prepoznata u lokalnoj zajednici kao kulturno i informacijsko središte Grada i Županije. Uz središnju organizacijsku jedinicu Narodna knjižnica Grad djeluje i u ograncima Cavtat, Gruž, Lapad, Mokošica, Montovjerna i Trpanj. Narodna knjižnica Grad obavlja i zadaću matične službe za narodne i školske knjižnice na području Grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije. Prikupljanje, stručna obrada i pohranjivanje raznovrsne građe omogućuju korištenje fonda NKG od oko 130 000 jedinica građe te knjižničnih usluga, među kojima je i Zavičajna zbirka, audiovizualna građa, elektroničke publikacije, te novine i časopisi kao i besplatni pristup internetu i drugim online bazama podataka. Članska iskaznica omogućuje članovima i dostupnost fondova i usluga Znanstvene knjižnice Dubrovnik, koja je zajedno sa NKG u sastavu jedinstvene ustanove Dubrovačke knjižnice, ali i kroz službu međuknjižnične posudbe fondovima svih hrvatskih i svjetskih knjižnica.

Prikupljanje, stručna obrada građe i nadzor nad izrađenim bazama podataka centraliziran je kroz Službu katalogizacije i klasifikacije koja je ujedno i CIP služba za područje Dubrovačko-neretvanske županije. Nabava knjižne i neknjižne građe Narodne knjižnice Grad financira se u jednakom omjeru kroz sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, kao osnivača ustanove Dubovačkih knjižnica. Nabava je centralizirana i odvija se kroz Službu nabave NKG. Rad je NKG organiziran kroz Odjel posudbe s Čitaonicom tiska, Studijsku čitaonicu sa Zavičajnom, Referentnom i Općom zbirkom,  Odjel za djecu i mlade, Odjel multimedije te kroz niz  službi koje korisnicima olakšavaju korištenje fondova i usluga Knjižnice.