Izbornik

Upisi

KAKO POSTATI ČLAN KNJIŽNICA?

Članom Knjižnica može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji stanuje ili privremeno boravi na području Dubrovačko-neretvanske županije ili pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom.

Strani državljani koji privremeno borave u Dubrovniku mogu koristiti knjižničnu građu isključivo u Čitaonicama Knjižnica uz obvezno učlanjenje.

Članstvo u Knjižnicama stječe se upisom u Knjižnice.
U Knjižnice se mogu upisati:

  • građani uz predočenje osobne iskaznice;
  • studenti uz predočenje osobne iskaznice i indeksa;
  • učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice, odnosno osobne iskaznice roditelja/staratelja;
  • djeca do 14 godina života uz predočenje osobne iskaznice roditelja/staratelja;
  • pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnatelja;
  • strani državljani uz predočenje putovnice.

Pri upisu u Knjižnice naplaćuje se članarina za jednu godinu, odnosno 365 dana od dana upisa.

Stranim državljanima kao i domaćim turistima naplaćuje se članarina za 60 dana od dana upisa.