Izbornik

OGRANAK LAPAD

Ogranak Lapad Narodne knjižnice Grad otvoren je 22. veljače 2018. u zgradi Atlant centra. Nakon 16 godina Ogranak je ponovno u funkciji, čime je obogatio kulturnu ponudu Grada, a građanima omogućio kvalitetniju uslugu i još bolju dostupnost knjižnične građe. Ogranak je prethodno djelovao u montažnom objektu u DOC-u, potom je preseljen u OŠ Lapad gdje je radio do kraja 2001. godine. Fond Ogranka Lapad od 2009. bio je pohranjen u pomoćnoj prostoriji Ogranka Mokošica. Ogranak je smješten na 200 četvornih metara. Sastoji se od tri prostora, raspolaže multimedijalnim prostorom s računalnom učionicom, prostorom za djecu te čitaonicom dnevnog tiska. Fond Ogranka broji 6227 svezaka.

RADNO VRIJEME >

Ogranak Lapad

020/441-399
Ul. dr. Ante Starčevića 24
Katarina  Palinić,
Katarina Palinić, dipl. knjiž.