RADNO VRIJEME

Rad s korisnicima / na snazi od 9. 11. 2020.

 

Narodna knjižnica Grad, Od Puča 6
tel: 020/323-911
narodna@dkd.hr
ponedjeljak – petak: 8:00 - 19:00
pauza za dezinfekciju: 13:30 - 14:30

 

Ogranak Cavtat, Zidine 6, 20210 Cavtat
tel: 020/805-335
cavtat@dkd.hr
ponedjeljak i četvrtak: 14:00 - 17:00
utorak, srijeda i petak: 9:00 - 12:00

 

Ogranak Gruž, Obala Stjepana Radića 29
tel: 020/419-257
gruz@dkd.hr
ponedjeljak, srijeda, petak: 8:00 - 14:00
utorak, četvrtak: 13:00 - 18:00

 

Ogranak Lapad, Ul. dr. Ante Starčevića 24  / 1. kat
tel: 020/441-399
lapad@dkd.hr
ponedjeljak, srijeda i petak: 8:00 - 14:00
utorak i četvrtak: 13:00 - 18:00

 

Ogranak Mokošica, Bartola Kašića 8
tel: 020/453-570
mokosica@dkd.hr
ponedjeljak, srijeda, petak: 8:00 - 13:30
utorak i četvrtak: 14:30 - 19:00

 

Ogranak Montovjerna, Marka Marojice 4
tel: 020/331-850
montovjerna@dkd.hr
ponedjeljak i srijeda: 13:00 - 18:00
utorak, četvrtak i petak: 8:00 - 14:00

 

Ogranak Trpanj, Put dubokog doca 3
tel: 020/677-555
trpanj@dkd.hr
utorak, četvrtak, i petak: 9:00 - 12:00
ponedjeljak i srijeda: 15:00 - 18:00