25

studeni 2022
3. Izborna skupština Knjižničarskog društva Dubrovnik

3. Izborna skupština Knjižničarskog društva Dubrovnik

25

studeni 2022

Knjižničarsko društvo Dubrovnik saziva 3. redovnu izbornu Skupštinu koja će se održati 8. prosinca 2022. u Narodnoj knjižnici Grad, s početkom u 10:00 sati.  

Na dnevnom redu će biti:   

1. Izbor radnih tijela Skupštine  (radno predsjedništvo, zapisničar, verifikacijski odbor,  izborna komisija, ovjerovitelji zapisnika)

2. Izvješće predsjednice KDD o radu Društva u razdoblju između dvije Skupštine (18.12.2020 - 08.12.2022)

3. Financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2022. – 07.12.2022.

4. Izvješće Nadzornog odbora za mandatno razdoblje 2020 -2022

5. Izvješće delegata KDD sa 47. izborne Skupštine HKD-a u Zadru

6. Prihvaćanje plana rada i financijskog plana KDD u 2023. godini

7. Razrješnica predsjednici, potpredsjednici, tajnici, blagajnici, članovima Upravnog vijeća i Nadzornog odbora

8. Izbor predsjednika KDD u mandatnom razdoblju 2022 - 2024

9. Izbor  potpredsjednika, tajnika i blagajnika, 2022 - 2024

10.  Izbor članova Upravog vijeća i Nadzornog odbora, 2022-2024

Skupštinski materijali će biti dostupni putem web stranice i e-poštom prije održavanja.

Potvrda dolaska šalje se na kddubrovnik@gmail.com.