22

kolovoz 2022
Lučić, Ivo (urednik): "Značenje krajolika"

Lučić, Ivo (urednik): "Značenje krajolika"

22

kolovoz 2022

Značenja krajolika zbornik je eseja 19 hrvatskih istraživača krajolika, prostora i okoliša iz najreprezentativnijih krugova njihovih disciplina: od arhitekture i krajobrazne arhitekture preko geografije, sociologije, ekonomije i povijesti okoliša do antropologije i etnologije, povijesti umjetnosti i jezikoslovlja. On prvi put tako širok krug istraživača mikrokozmosa smješta unutar istih korica te daje vjerodostojan uvid u aktivnosti i kretanja na tom razuđenom i nedovoljno povezanom znanstvenom području u Hrvatskoj. Većina autora dala je širi pregled znanstvenih i društvenih pitanja u svojoj disciplini, a neki su se usredotočili na uže probleme. Primjenjivali su pristupe karakteristične za različite znanstvene i stručne kategorije radova, pa bi znanstveni esej bio naziv najbliži većem broju tekstova. Zbornik je realno odslikao stanje u tom dijelu hrvatske znanosti i uz ino pokazao da ona ima autore afirmirane na međunarodnoj razini, ali da u zemlji nedostaje čvršći sustav.

Zbornik Značenja krajolika može poslužiti kao polazište za sistematičnija istraživanja na ovom znanstvenom području, za edukaciju u širokom spektru programa, ali i kao polazište k većoj međusobnoj suradnji, jačanju struke i njezina zajedničkog nastupa. Za objašnjenje kako je čovjekov odnos prema prirodi za svega nekoliko stoljeća ugrozio opstanak raznih oblika života na Zemlji nema pozvanijih stručnjaka.