Izbornik

Cjeloživotno učenje

Programi koji uključuju aktivno sudjelovanje odraslih korisnika, odvijaju se u manjim grupama s ciljem usvajanja novih znanja i vještina. 

123456